Vyberte stránku

ZPRAVODAJ 2021 září

150 

Skladem

Kategorie:

V tomto čísle pokračujeme v seriálu Duchovědná práce, v jeho rámci vám přinášíme i druhou část cvičení ze šesti základních cvičení Rudolfa Steinera. V druhém tématu se tentokrát noříme hlouběji do tématu Michaelské doby.

Obsah

3 Úvodní slovo Anežky Janátové
5  Redakce Zpravodaje čtenářům

MICHAELSKÁ DOBA

6  Michaeli, propůjč mi svůj meč (Rudolf Steiner)
8 Cesta člověka k prožitku Michaela a k prožitku Krista (Rudolf Steiner)
12 Vnitřní slunce Michael (Adam Borzič)
18 Michael - duchovní poznání a cíl lidstva (Hans-Werner Schroeder)
24 Úkoly jsou náročné a velké (Tomáš Boněk)
28 Poslední proslov a Michaelská meditace (Rudolf Steiner)

DUCHOVĚDNÁ PRÁCE (2. ČÁST)

34 O spisech (Rudolf Steiner)
38 Studium (Georg Kühlewind)
47  V tvém myšlení žijí světové myšlenky (Rudolf Steiner)
48  Duchovná veda ako antroposofia a súčasná teória poznania (Rudolf Steiner)
55  Jak je krásné (Christian Morgenstern)
56  Cesta k očištění duše - šest cvičení Rudolfa Steinera - 2. část (Tomáš Zuzák)
72 Doporučujeme knihy k tématu Duchovědná práce
76 Úvaha k myšlence Friedricha Schillera o pravdě (Petr Stránský)
78 Jak překládat texty duchovní vědy (Michaela Dostalová, Jan Dostal)

VZPOMÍNKY

82 Vzpomínka na Annu Nowakovou (roz. Peškovou) (Veronika Mařáková)

KNIHY

84  Knižní novinka Nakladatelství Anthroposofické společnosti „A Země se stane Sluncem“
85  Ukázka z knihy „A Země se stane Sluncem“ (Sergej O. Prokofjev)
88 Knižní novinky dalších nakladatelství 90 Knihy, které nabízíme k prodeji
92 Pobočky, iniciativy a studijní skupiny 96 Kalendář akcí