Vyberte stránku

ANTHROPOSOFIE 2022 září

180 

Skladem

Kategorie:

V tomto čísle časopisu se v aktuálním tématu věnujeme našemu nižšímu a vyššímu Já. Tedy tomu, co to „vyšší Já“, o kterém se v anthroposofii tak často mluví, vlastně je. Dozvíte se, proč je důležité se oprostit od vášní, které jsou svázány s naším tělem, a jaká cvičení nám v tom mohou pomoci. Protože se blíží smutné sté výročí, kdy na přelomu roku 1922/23 shořelo první Goetheanum, přinášíme v hlavním tématu texty o vzniku prvního Goetheana, o významu, který mu byl připisován, i o nadějích, jež do něj byly vkládány. Dočtete se, čím byly myšlenky a tvorba architektury Rudolfa Steinera nové, jaké architektonické principy použil a proč, jaké architektonické návrhy předcházely návrhu prvního Goetheana, proč bylo vlastně pojmenováno Goetheanum, i jak působil interiér Goetheana na tehdejší anthroposofy. Hlubší pozornost zaměříme také na barevná okna Goetheana s motivy vytvořenými unikátní technikou broušení.

Z obsahu:

PRVNÍ GOETHEANUM

8 Co předcházelo stavbě prvního Goetheana
10 Základní kámen stavby v Malschi (Rudolf Steiner)
12 Co předcházelo stavbě prvního Goetheana (pokračování)
16 Vznik stavby I. Goetheana a pojetí architektury Rudolfa Steinera (Oldřich Hozman)
34 Goethe a Goetheanum (Rudolf Steiner)
38 Zpráva o prvním Goetheanu (Heinz Müller)
42 Cesta zasvěcení v motivech oken Goetheana (Zdeněk Váňa)

NIŽŠÍ A VYŠŠÍ JÁ

56 Michaelovo poslání v kosmickém věku lidské svobody (Rudolf Steiner)
59 Tvorba podvědomého působení (Georg Kühlewind)
64 První kroky k sebevýchově (Zdeněk Váňa)
67 Zárodek pravdy spočívá v lásce (Rudolf Steiner)
68 Symfonie duší (Salvatore Lavecchia)
72 O opětovných pozemských životech a karmě (Rudolf Steiner)
75 Svět duchů zůstane ti uzavřen (Rudolf Steiner)
76 Duchapřítomnost (Anežka Janátová)
78 16. září 1922 (Tomáš Boněk)
79 Pociťuj, jak s láskou vzhlížíme k výšinám (Rudolf Steiner)
80 Rudolf Steiner – Velká kosmická půlnoční hodina duchovního bytí mezi smrtí a novým zrozením - 4. část (Jan Provazník)
88 Úvaha k průpovědi Rudolfa Steinera „Wer eintritt“ (Petr Stránský)

KNIHY

90 Knižní novinky
92 Kniha „Meditace Základního kamene - klíč k novým mystériím“ (Sergej O. Prokofjev)
94 Knihy, které nabízíme k prodeji