Vyberte stránku

ANTHROPOSOFIE 2023 září

180 

Skladem

Kategorie:

V aktuálním tématu časopisu se tentokrát zabýváme poněkud opomíjeným atributem Archanděla Michaela – váhami. Jedná se o velmi zajímavý znak, který nabízí různé úhly pohledu: od tradičního biblického pojetí Archanděla Michaela, který váží duše u Posledního soudu; přes symboliku rovnováhy (zejména udržování rovnováhy mezi luciferským a ahrimanským principem); po hvězdné znamení Vah ve spojení s Michaelem.

V hlavním tématu navazujeme na téma „Meditace v anthroposofii“, kterému jsme se věnovali v jarním čísle časopisu. Tentokrát dáváme prostor především praktickým radám. Dozvíte se, kdy, kde a jak meditovat, jak se uvést do správného rozpoložení pro meditaci a v jakých případech naopak meditaci raději vůbec neprovádět.

Novinkou tohoto čísla je rubrika „Astrosofie“, v níž navazujeme na hlavní téma z předchozího čísla časopisu. Můžete se zde dozvědět mnoho zajímavého z této, v rámci anthroposofie dosud poněkud opomíjené, oblasti.

 

Z obsahu:

ARCHANDĚL MICHAEL A VÁHY

10 Jom kipur, den, kdy se váží skutky (Svi Zsir)
11 Archanděl Michael a váhy v historii umění
14 Michaelovo hoře nad vývojem lidstva před údobím jeho působnosti na zemi
(Rudolf Steiner)
18 Hledání rovnováhy mezi luciferským a ahrimanským prvkem (Rudolf Steiner)
22 Úvaha o průpovědi Rudolfa Steinera „Váhy“ (Zdeněk Váňa)
26 Kosmický aspekt bytosti Michaelovy (Sergej O. Prokofjev)

PRAKTICKÁ MEDITACE

36 Vnitřní klid, přemáhání lživosti a ctižádosti (Rudolf Steiner)
40 Intuitivní vědomí budoucnosti (Radomil Hradil)
46 O správném znění meditačních průpovědí (Rudolf Steiner)
48 Meditace (Georg Kühlewind)
61 Stručně k meditační praxi (Tomáš Avramov)
64 Pomoc přírody při meditaci (Arthur Zajonc)
68 Obrazy změn lidské duše v řeči pohádek (Petr Stránský)

ASTROSOFIE

74 Astronomie a duchovní věda - dokončení dopisu č. 1 (Elisabeth Vreede)
78 Poslání hvězdných dětí v naší době (Michel Joseph)