Vyberte stránku

ANTHROPOSOFIE 2022 červen

180 

Skladem

Kategorie:

V tomto čísle časopisu se v aktuálním tématu Duch v říši rostlin zabýváme tím, jak se anthroposofie dívá na přírodu. Přinášíme texty například o tom, co mají společného motýl a květina, nebo jaké myšlenky vyvolá pohled na růži. Anthroposofické vidění přírody doplňují a rozšiřují úryvky z děl názorově spřízněných autorů Novalise nebo J. W. Goetha. V  hlavním tématu Kosmický rytmus a život člověka se věnujeme rytmu. Jedná se o velmi obsáhlé a různorodé téma, anthroposofie je totiž rytmem takříkajíc prostoupena - proto nabízíme spíše obecnější úvodní seznámení s touto problematikou. V článcích se dozvíte, co je kosmický rytmus, jak si podle anthroposofie člověk stál vůči kosmickému rytmu v minulosti a jak vůči němu stojí dnes, i proč je důležitý rytmus v našem každodenním životě.

Z obsahu:

KOSMICKÝ RYTMUS A ŽIVOT ČLOVĚKA

8 Rytmy v lidské přirozenosti (Rudolf Steiner)
11 Rytmus je život sám (Josef Krček)
22 Rytmus dne, týdne, měsíce a roku (Lenka Harrington)
26 Průpovědi k duchu dne (Rudolf Steiner)
30 Rytmus, tempo a pozice (Arthur Zajonc)
33 Několik poznámek a myšlenek k rytmu v eurytmii (Michaela Dostalová)
34 Rytmické veršování (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
38 Rytmus v léčebném umění (Margarethe Hauschková)
39 O rytmu lidských těl (Rudolf Steiner)
43 V průběhu roku se střídají (Rudolf Steiner)

DUCH V ŘÍŠI ROSTLIN

50 Duch v rostlinné říši (Rudolf Steiner)
52 Určování času podle květin
54 O růžích (Marta Heimeran)
57 Světlo slunce zaplavuje dálky prostoru (Rudolf Steiner)
58 Příroda (Novalis)
62 Goethe a příroda (Frits Hendrik Julius, Ernst-Michael Kranich)
63 Metamorfosa rostlin (Johann Wolfgang Goethe)
66 Rudolf Steiner – Velká kosmická půlnoční hodina duchovního bytí
mezi smrtí a novým zrozením - 3. část (Jan Provazník)
76 Úvaha k setkávání přátel (Petr Stránský)

VZPOMÍNKY

80 Vzpomínka na Josefa Adamce (Uwe Lemke)

KNIHY

84 Knižní novinky
86 Nová kniha „Meditace Základního kamene - klíč k novým mystériím“ (Sergej O. Prokofjev)
91 Sokrates a naše doba - zamyšlení nad knihou (Eliška Svobodová)