Vyberte stránku

ANTHROPOSOFIE 2024 březen

180 

Skladem

Kategorie:

V hlavním tématu se tentokrát zabýváme rosikruciánstvím. Zaměřili jsme se na osobnost nazývanou Christian Rosenkreuz. Máme radost, že vám můžeme přinést text Radomila Hradila o jejích dosavadních inkarnacích a budoucím poslání. Nabízíme vám také vyjádření Rudolfa Steinera – nejen ke Christianu Rosenkreuzovi, ale také k dílu „Chymická svatba Christiana Rosenkreutze“, v němž Johann Valentin Andreae v 16. století poprvé tuto osobnost uvedl ve veřejnou známost. Protože pro anthroposofii je rosikruciánství velmi důležité, vrátíme se k němu i v následujícím letním čísle. Už teď se můžete těšit na text R. Hradila „Byl Rembrandt vtělením Christiana Rosenkreutze?“.

V druhém tématu navazujeme na prosincové číslo časopisu, kde jsme se věnovali výročí sta let uplynulých od Vánočního sjezdu. Přinášíme vám druhou část článku Oldřicha Hozmana - o tom, jak po Vánočním sjezdu přechází myšlenkový impulz vzniku druhého Goetheana do realizace. Tomáš Boněk vám zprostředkovává pohled norského anthroposofa Espena Tharaldsena na to, jak souvisejí rozdílné formy prvního a druhého Goetheana a anthroposofické práce se změnami ve světě i anthroposofickém hnutí a jaké jsou další perspektivy možného vývoje. Text O. Hozmana pojednává nejen o stavbě samotné, ale také o sousoší Reprezentant lidství, kterému dále věnujeme hlavní pozornost. Právě tímto sousoším se zabýval Rudolf Steinera v závěru svého pozemského života. K tématu si můžete přečíst i v rubrice Knihy úryvek z díla Sergeje O. Prokofjeva „Sousoší Rudolfa Steinera“, které v roce 2019 vydalo nakladatelství Anthroposofické společnosti v ČR.

Po kratší odmlce opět přinášíme poutavé zamyšlení Petra Stránského, tentokrát nad třemi mědiryty Albrechta Dürera. Díky Sylvii Richterové (od níž si v tomto čísle můžete také přečíst recenzi knihy J. W. Schneidera) a Miroslavě Knedlové, které pro vás přeložily texty Elisabeth Vreede a Michela Josepha, můžete opět prohloubit svou znalost  astrosofie. Nově v této rubrice nabízíme k zamyšlení také první část zajímavé anthroposofické studie Jana Provazníka „Slunce“.

 

Z obsahu:

6        Vědomí andělů J. W. Schneidera (Sylvie Richterová)

CHRISTIAN ROSENKREUTZ A ROSIKRUCIÁNSTVÍ

10     Mysterium Christiana Rozenkreutze (Rudolf Steiner)
19     Christian Rosenkreutz - jeho dosavadní inkarnace a budoucí poslání                                              (Radomil Hradil)
24     O Chymické svatbě Christiana Rosenkreutze (Rudolf Steiner)
26     Chymická svatba Christiana Rosenkreutze (Johann Valentin Andreae)

GOETHEANUM A REPREZENTANT LIDSTVÍ

32     Příprava a vznik stavby II. Goetheana - 2. část (Oldřich Hozman)
50     Sen o třetím Goetheanu - příbytek pro anthroposofii po 100 letech (Tomáš Boněk)
52     Reprezentant lidství (Rudolf Steiner)
54     Sousoší a moderní mystéria svatého Grálu (Sergej O. Prokofjev)
68     Zamyšlení nad třemi mědiryty Albrechta Dürera (Petr Stránský)

ASTROSOFIE

64     Astronomie a duchovní věda - dokončení dopisu č. 2 (Elisabeth Vreede)
68     Astrosofie a karmické bádání (Michel Joseph)
75     Slunce - anthroposofická studie (Jan Provazník)

VZPOMÍNKY

84     Vzpomínka na paní Marii Stránskou (Petr Stránský)
86     Vzpomínka na Wolfganga Sassmannshausena (Táňa Smolková)
89     To je šivot - vzpomínka na Wolfganga Sassmannshausena (Timotheus Daneš)
92     Vzpomínka na La Branche (Petr Janát Dolista)

KNIHY

94     Knižní novinky
96     Kniha Nakladatelství AS „Sousoší Rudolfa Steinera“ (Sergej O. Prokofjev)