Vyberte stránku

ANTHROPOSOFIE 2022 prosinec

180 

Skladem

Kategorie:

V tomto čísle časopisu se v aktuálním tématu věnujeme času Vánoc – zejména okamžiku, kdy se užaslým pastýřům zjevil Anděl a zvěstoval jim, že se narodil Syn Boží. - Proč se Anděl zjevil právě pastýřů? Jak je možné, že ho mohli vidět? Kdo byl vlastně tento Anděl? Na všechny tyto otázky se snažíme zprostředkovat odpovědi.

Protože na přelomu roku 2022/23 si připomínáme smutné výročí, kdy před sto lety shořela o silvestrovské noci budova prvního Goetheana, předkládáme v hlavním tématu, stejně jako v předchozím čísle, několik textů, které se zabývají tím, jak byla tato výjimečná stavba utvářena. Dozvíte se o významu sloupů v rámci architektonického celku celé budovy i o tom, jaký materiál byl na sloupy použit a proč. Poté vám přiblížíme osudnou noc, kdy první Goetheanum zaniklo. Nabízíme zajímavý dobový pohled očitého svědka, shrnujeme fakta o vzniku a průběhu požáru, i o následném vyšetřování. Na závěr přinášíme zamyšlení nad tím, že první Goetheanum dál žije v anthroposofickém umění. Že fyzický zánik Goetheana nebyl zánikem absolutním, objasní i slova Rudolfa Steinera.

Z obsahu:

POŽÁR PRVNÍHO GOETHEANA

12    Vznik stavby I. Goetheana. Plastické pojetí vnitřních prostor stavby (Oldřich Hozman)
33    Sloupy, stromy a planety (Julius, F. H., Kranich, Ë. M.)
35    Forma prvního Goetheana (Rudolf Steiner)
36    Požár anthroposofického chrámu (Carl Albrecht Bernoulli)
40    Požár prvního Goetheana
43    Jít dál jako vnitřní závazek (Peter Selg)
44    Druhý život prvního Goetheana (David Voda)
51    Co chtělo Goetheanum a oč usiluje anthroposofie? (Rudolf Steiner)

ZVĚSTOVÁNÍ PASTÝŘŮM

56    Hlas zvonů táhne nad závějí (Josef Krček)
57    Co se zjevilo pastýřům (Rudolf Steiner)
61    Sláva Boží na výsostech (Georg Kühlewind)
62    Není větší síly, než je láska (Josef Krček, Radomil Hradil)
65    Stát se zbožným v srdci (Rudolf Steiner)
66    Úvaha k zimním průpovědím Duševního kalendáře (Petr Stránský)
70    Za hlasu zvonů (Rudolf Steiner)
72    Zamyšlení nad meditačními verši R. Steinera „Za hlasu zvonů“ (Eliška Svobodová)

VZPOMÍNKY

82    Vzpomínka na Rudolfa Prixe (Tomáš Boněk)
83    Vzpomínka na Michela Josepha (Tomáš Boněk)

KNIHY

84    Knižní novinky
86    Kniha „Kristus a duchovní svět“ (Rudolf Steiner)
90    Knihy, které nabízíme k prodeji
92    Pobočky, iniciativy a studijní skupiny
97    Kalendář akcí