Vyberte stránku

ANTHROPOSOFIE 2023 prosinec

180 

Skladem

Kategorie:

Aktuálním tématem tohoto čísla je očekávání oslav narození Ježíše a příchodu Krista. Čím se tyto dvě události, stěžejní pro pozemský vývoj, liší? Co pro nás znamená třináct dnů, které se mezi nimi rozprostírají? O tom vám přinášíme několik textů. Vůbec poprvé zde nabízíme český překlad přednášky Rudolfa Steinera na toto téma „Zrození Slunečního Ducha jako Ducha Země“, který pro vás přeložila Jaroslava Frýdová. Poprvé si v češtině můžete přečíst také inspirativní článek Michela Josepha „Od narození Páně po Epifanii“, který přeložila a úvodem opatřila Sylvie Richterová. K hlubšímu prožití nadcházejících událostí pomůže i text Jiřího Šimáčka nebo báseň Alberta Steffena.

Druhé téma, jemuž se v tomto čísle věnujeme, je stoleté výročí, které uplynulo od Vánočního sjezdu v Dornachu, na němž byl položen Rudolfem Steinerem základní kámen znovuzaložené Anthroposofické společnosti. Pokoušíme se zprostředkovat náladu, v jaké sjezd proběhl, a přiblížit jeho obsah. Důležité jsou samozřejmě také události, které sjezdu předcházely -  seznámí vás s nimi text Petera Selga. Tyto události měly vliv i na ideový návrh budovy druhého Goetheana, který se v průběhu roku tvořil v hlavě Rudolfa Steinera. Těší nás, že vám můžeme nabídnout první část článku Oldřicha Hozmana, osvětlující některé aspekty této stavby.

Kromě stěžejních dvou témat najdete v časopise díky Miroslavě Knedlové další z dopisů Elisabeth Vreede; článek Ondřeje Říhy, připomínající 10leté výročí, které uplynulo od konference Svobodná firma i další zajímavé texty a informace.

 

Z obsahu:

5 Být zasvěcen do mysterií zla (Christine Gruvez)

TŘINÁCT SVATÝCH NOCÍ

14 Zrození Slunečního Ducha jako Ducha Země (Rudolf Steiner)
22 Anděl třinácti nocí (Albert Steffen)
23 Třináct svatých nocí (Jiří Šimáček)
25 Od narození Páně po Epifanii (Michel Joseph)
29 Poselství Vánoc (Pavel Kříšťan - Jan Dostal)

STO LET OD VÁNOČNÍHO SJEZDU

32 Zahajovací přednáška Vánočního sjezdu (Rudolf Steiner)
35 Výzva Rudolfa Steinera 23. dubna 1923 (Marie Steinerová)
38 Osudový rok 1923 - Cesta Rudolfa Steinera k Vánočnímu sjezdu (Peter Selg)
42 Příprava a vznik stavby II. Goetheana (Oldřich Hozman)
56 Položení základního kamene Všeobecné anthroposofické společnosti (Rudolf Steiner)
64 Modlitba a meditácia vo svetle antropozofie (Sergej O. Prokofjev)
75 Z přednášky na rozloučenou (Rudolf Steiner)

78 Astronomie a duchovní věda - začátek dopisu č. 2 (Elisabeth Vreede)
100 Ohlédnutí za konferencí Svobodná firma 2013 (Ondřej Říha)
105 Růže a kříž v Evropě 2023 - Je to opravdu již 15 let? (Daniela Petrová)