Vyberte stránku

Zpravodaj – Březen 2021

150 

Není skladem

Kategorie:

Popis

V tomto čísle jsme jako hlavní téma vybrali ústřední křesťanskou modlitbu Otčenáš a zaměřili jsme se na hledání hlubších souvislostí z pohledu anthroposofie. Druhým tématem je téma Velikonoc.

Obsah

3 Úvodní slovo Anežky Janátové
5  Redakce Zpravodaje čtenářům
6  Změny ve vydávání Zpravodaje
9 Mystérium Země (Ita Wegmanová)

ČAS VELIKONOC

15 Velikonoční probuzení (Tomáš Zuzák)
20 Svatý grál a probouzející se jarní příroda (Jan Provazník)
29 Velikonoční myšlenky (Rudolf Steiner)
32 Průpověď Rudolfa Steinera a úvaha k průpovědi (Petr Stránský)

OTČENÁŠ

36 Podstata modlitby (Rudolf Steiner)
40 Půst, Velikonoce a Otčenáš (Vladimíra Dvořáková)
49 Esoterický (Apoštolský) Otčenáš
52 Upřesnění k originálnímu znění Esoterického (Apoštolského) Otčenáše
54  Výklad pojmu „das Gemüt“ ve 3. prosbě – mysl nebo cit? (Jiří Šimáček)
55  Gótský Otčenáš (Rudolf Steiner)
59 Vznik Otčenáše
63 Posilující účinky modlitby (Rudolf Steiner)

VZPOMÍNKY

66 Vzpomínka na MUDr. Marcelu Mikulejskou (Marie Stránská, Dana Mikulejská, Petr Stránský)

KNIHY

68 Knižní novinky
70 Ukázka z knihy Rudolf Steiner a Mistři esoterního křesťanství (Sergej O. Prokofjev)
73 Sergej Olegovič Prokofjev (Alois Bauer)
76 Knihy, které nabízíme k prodeji

Z DĚNÍ V ANTHROPOSOFICKÉ SPOLEČNOSTI

78 100 let léčebné/terapeutické eurytmie (Hana Adamcová)
80 Fakultní klinika ve Freiburgu zkoumá účinek léčebné eurytmie a tai-chi na riziko pádu ve stáří (Hana Adamcová)
82 Pobočky, iniciativy a studijní skupiny